Други

Начална цена: 74640.00 лв. Покажи в EUR

436 кв.м., РАЗГРАД
гр./с. гр.Разград, бул. "Бели Лом" № 80, ет. 3,

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:00
Публикувана на: 07.11.2019 14:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 61710.501.634.10.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и четири точка десет точка четири/, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Бели Лом" № 80, ет. 3, по кадастролната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект в сграда - Заповед КД-14-17-131/03.04.2009г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - РАЗГРАД. Самостоятелният обект се намира в сграда № 10, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.501.634 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и едно точка шестстотин тридесет и четири/. Предназначение на самостоятелния обект - за делова и административна дейност. Брой нива на обекта 1 /едно/. Площ по документ 435,50 кв.м. /четиристотин тридесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/. При граници и съседи: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идентификатор 61710.501.634.10.3, над обекта - няма..

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3917
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298