Други

Начална цена: 395455.00 лв. Покажи в EUR

281 кв.м., САМОКОВ
ул. "Христо Максимов" 37

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:30
Публикувана на: 07.11.2019 15:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда с идентификатор № 65231.902.588.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на на АГКК, одобрени със Заповед № РД 18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК, със застроена площ, съгласно скица, от 281 кв. м., брой етажи – 7 (седем), предназначение: административна, делова сграда, заедно с прилежащия към сградата терен, съставляващ 281/ 26196 ид.ч. от поземления имот, в който сградата е построена, същият с идентификатор № 65231.902.588, целият с площ от 26169 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори № 581, 587, 566, 320, 591, 604.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273