Многостаен апартамент

Начална цена: 52000.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., НОВА ЗАГОРА
ул. "Петко Енев" № 40, ет.3, ап.6

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 11.12.2019 10:30
Публикувана на: 07.11.2019 16:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ-ИЗТОЧЕН, находящ се на третия етаж в жилищна сграда, находящ се на ул.Петко Енев № 40 в гр.Нова Загора, състоящ се от три стаи, хол, кухня, баня и два коридора, със застроена площ от 98 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра/ при граници : изток – външен зид, запад – стълбище и западен апартамент, север – външен зид, юг – външен зид, долу – източен апартамент на втория етаж, ВЕДНО с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ – средно от източна страна с полезна площ от 22.40 кв.м. /двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ при граници: изток – външен зид, запад – коридор, север – мазе в североизточната част, юг – мазе в югоизточната част, горе – източен апартамент на първия етаж; СЕВЕРОИЗТОЧНА ТАВАНСКА СТАЯ с полезна площ 17.48 кв.м. /седемнадесет цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ при граници: изток – външен зид , запад – таван на изток от стълбището, север – външен зид, юг – външен зид и коридор, долу – източен апартамент на третия етаж; ВЕДНО с 1/6 идеална част от подпокривната тераса и подстълбищната ниша, винкелселовата инсталация и останалите общи части от сградата, ВЕДНО с 1/6 идеална част от правото на строеж върху държавно дворно място с площ от 436 кв.м. /четиристотин тридесет и шест квадратни метра/ съставляващо УПИ № IV-1094 /четири за хиляда деветдесет и четири/ в квартал № 84 /осемдесет и четири/ по регулационния план на гр.Нова Загора , при граници: изток – улица „ Сан Стефано“, запад – УПИ № III-1095 , север – планоснимачен номер № 1093 , юг – улица „ Петко Енев“, който АПАРТАМЕНТ-ИЗТОЧЕН, Е С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.502.1094.1.6 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и две точка хиляда и деветдесет и четири точка едно точка шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/31.08.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с административен адрес на имота: гр. Нова Загора, ул. Петко Енев № 40, ет.3, ап.6, като самостоятелният обект се намира на трети етаж в сграда с идентификатор 51809.502.1094.1, брой надземни гаражи – 3, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 51809.502.1094 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и две точка хиляда и деветдесет и четири/, с предназначения на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 51809.502.1094.1.5, под обекта: 51809.502.1094.1.4, над обекта: няма.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298