Къща

Начална цена: 32184.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Димчо Дебелянов" № 15

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 16:15
Публикувана на: 08.11.2019 08:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ИД. Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр.Сливен, ул."Димчо Дебелянов" № 15, с площ 284,00 кв.м. /двеста осемдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7276, със съседи: 67338.526.214, 67338.526.185, 67338.526.171, 67338.526.187, ВЕДНО с идеални части от построените в имота сгради, а именно: 1/2 ИД.Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и шест точка шест/, с площ 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с адрес: гр. Сливен, ул."Димчо Дебелянов" № 15; 1/2 ИД.Ч. /ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ/ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.526.186.7 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и шест точка сто осемдесет и шест точка седем/, с площ 120,00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с начин на трайно ползване: жилищна сграда – еднофамилна, с адрес: гр. Сливен, ул. "Димчо Дебелянов" № 15.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298