Бензиностанция

Начална цена: 10800.00 лв. Покажи в EUR

40 кв.м., Загориче

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Ана Рашева Рашева
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 10:00
Публикувана на: 08.11.2019 08:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Имот с площ от 500 кв.м., находящ се в село Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен, съставляващ имот № 046008 по парцеларния план на стопански двор в с. Загориче, общ. Каолиново, ведно с построената в него ГСМ-БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, представляваща масивна сграда на един етаж със застроена площ от 40.25 кв.м., с разположени в нея офис с площ 14 кв.м. и СКЛАД ГСМ с площ 26.25 кв.м., две цистерни, една двойна бензиноколонка с изградена инфраструктура върху терена, при граници на мястото: имот №000063, имот №000044, имот №000046, имот №000045-гробище, който имот съгласно кадастралната карта и регистри на с.Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен, представлява поземлен имот с идентификатор 30137.46.8, находящ се в с. Загориче, общ. Каолиново, с площ от 500 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за стопански двор, категория на земята при неполивни условия – 0, при съседи: 30137.46.1, 30137.46.45, 30137.46.63, 30137.44.25, ведно с построената в него сграда с идентификатор 30137.46.8.1, с площ 40 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия. Имотът е разположен в бивш стопански двор на селото, с достъп по път без трайна настилка, с вдходна метална врата и частично ограден с оградна мрежа на бетонови стълбчета. Сградата е масивна, монолитна с тухлени стени, покривът е от стоманобетонова плоча, с вътрешна и външна мазилка, подът е с настилка от плочки. Има метална и дървена дограма. В сградата са обособени функционално две помешения, всяко със самостоятелен вход. Видимо имотът не се ползва от дълго време, намира се във влошено състояние. В западната част на имота са вкопани три броя цистерни за горива – всяка с отдушник и тръбна разводка. Южно от сградата е изграден стоманобетонов фундамент от три елемента, върху който е поставена метална цистерна за горива и масла. Северно от сградата към улицата е монтирана колонка за горива, частично разкомплектована, видимо негодна за експлоатация.

ЧСИ

Име: Ана Рашева Рашева
Служебен номер: 930
Телефон: 054 800 017
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://rasheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ана Рашева Рашева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262