Магазин

Начална цена: 41920.00 лв. Покажи в EUR

55 кв.м., Кранево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 10:00
Публикувана на: 08.11.2019 09:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. А, ет. 1, обект 79, община Балчик, област Добрич, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39459.503.131.1.79 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, точка, едно, точка, седем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г./15.09.2003г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ съгласно документ за собственост 55,22 кв.м. /петдесет и пет цяло двадесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 39459.503.131 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се според ценообразуване на 0,7181 % /нула цяло седем хиляди сто осемдесет и един десетохилядни процента/ или на 6,27 кв.м. /шест цяло двадесет и седем стотни квадратни метра/, както и с 30 /тридесет/ квадратни метра от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 39459.503.131, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 39459.503.131.1.78, 39459.503.131.1.77, 39459.503.131.1.80, под обекта: няма, над обекта: 39459.503.131.1.3, 39459.503.131.1.2. Описание: Обектът се намира в пететажна секция „А“ на пететажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Вит“. Разположен е в североизточния край на селото на 150 м. от морския бря. Обектът е на първи етаж в секция „А“ с подход от юг, състоящ се от търговска площ и санитарно помещение. Търговската зала е с под теракот, стени-гипскартон с латекс, таван-окачев. Санитарното помещение е с под-теракот, стени фаянс, монтирано е санитарно оборудване. Търговската зала на юг е с витрина от PVC стъклопакет, снабден с ел. и ВиК инсталации, в момента на огледа не е в експлоатация, стопанисва се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Балчик под №65, том I, дв. вх. рег. №810/02.03.2007 г., обезпечаваща вземане в размер на 3089782 евро; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Балчик под №247, том I, дв. вх. рег. №2350/28.09.2016 г., обезпечаваща вземането на взискателя по настоящото изпълнително дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262