Производствен имот

Начална цена: 740000.00 лв. Покажи в EUR

22651 кв.м., Тодор Икономово
местност "Чаир"

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Ана Рашева Рашева
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 14:00
Публикувана на: 08.11.2019 09:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 000260 С ПЛОЩ 22,651 ДКА С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ДР. ПРОИЗВ. БАЗА, В МЕСТНОСТ „ЧАИР“ , С. ТОДОР ИКОНОМОВО, ЕКАТТЕ 72549 ,ОБЩ. КАОЛИНОВО, ОБЛ. ШУМЕН, ПРИ ГРАНИЦИ: КАД № 000259-ПАСИЩЕ, МЕРА, И КАД № 000400-МЕСТЕН ПЪТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО: 1. ЕДИНАДЕСЕТЕТАЖНА МАСИВНА БЕТОННА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СПЕЦИАЛНА СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 356 КВ.М., А СЪГЛАСНО СКИЦА 350 КВ.М. И ФУНКЦИОНАЛНА ВИСОЧИНА 39.80 М., ПО СКИЦА ОПИСАНА ПОД № 7 КАТО СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, В КОЯТО СА ИЗГРАДЕНИ СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА, АСАНСЬОРНА ШАХТА С АСАНСЬОР, СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, ДВА БУНКЕРА, ЕЛЕВАТОРНИ ПЪТИЩА. НА СУТЕРЕННО НИВО – ДВА БРОЯ РЕДЛЕРИ, НА ОСМО НИВО – ДВА БРОЯ РЕДЛЕРИ; 2. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 304,00 КВ.М., А ПО СКИЦА 286 КВ.М. ПО СКИЦА ОПИСАНА ПОД № 8 КАТО СГРАДА БИТОВА. СЪСТОИ СЕ ОТ РАБОТИЛНИЦА И СКЛАД, В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ; 3. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – РАБОТИЛНИЦА, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 339 КВ.М., А ПО СКИЦА С ПЛОЩ 1305 КВ.М.; ПО СКИЦА ОПИСАНА ПОД № 9 КАТО ХАНГАР, В СГРАДАТА СА МОНТИРАНИ ДОЛЕН И ГОРЕН РЕДЛЕР И ВЪНШЕН ПОДЗЕМЕН РЕДЛЕР, СВЪРЗАН С ЕДИНАДЕСЕТЕТАЖНАТА СГРАДА; 4.ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА – ХАНГАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1620 КВ.М. ОПИСАНА В СКИЦАТА ПОД № 6 КАТО ХАНГАР, ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНОЕТАЖНА СГЛОБЯЕМА СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ, НА ПОКРИВ МОНТРАНИ ДВА ВЪНШНИ ХОРИЗОНТАЛНИ РЕДЛЕРА, В ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ – ПОДЗЕМЕН РЕДЛЕР. ПЛОЩ ПО СКИЦА 1531 КВ.М.; 5. ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1300 КВ.М., А ПО СКИЦА ПЛОЩ 1211 КВ.М.; ПО СКИЦА ОПИСАН ПОД № 5 КАТО ХАНГАР, ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНОЕТАЖНА СГЛОБЯЕМА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ – МЕТАЛНИ КОЛОНИ И ФЕРМИ, МОНТИРАНИ ДВА ГОРНИ РЕДЛЕРА, В ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ – ДОЛЕН РЕДЛЕР, ИЗГРАДЕНО ПОДЗЕМНО РАЗТОВАРИЩЕ С МОНТИРАНИ ЕЛЕВАТОРЕН ПЪТ И ВЪНШЕН РЕДЛЕР, СВЪРЗАН С ВЪТРЕШНИТЕ ГОРНИ РЕДЛЕРИ; 6. ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЛУМАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 1100 КВ.М., А ПО СКИЦА С ПЛОЩ 1177 КВ.М.; ПО СКИЦА ОПИСАН ПОД № 4 КАТО ХАНГАР, ПРЕДСТАВЛЯВА СГЛОБЯЕМА КОНСТРУКЦИЯ ОТ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ И ФЕРМИ, В ПОДОВО ПОКРИТИЕ ИЗГРАДЕН ДОЛЕН РЕДЛЕР, НА ПОКРИВ – ВЪНШЕН ХОРИЗОНТАЛЕН РЕДЛЕР; 7. АВТОКАНТАР ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 95 КВ.М., А ПО СКИЦА С ПЛОЩ 50 КВ.М.; ПО СКИЦА ОПИСАН ПОД № 1 КАТО СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ; 50 ТОНЕН; 8. АВТОРАЗТОВАРИЩЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 40 КВ.М., А ПО СКИЦА С ПЛОЩ 73 КВ.М.; ПО СКИЦА ОПИСАНО ПОД № 2 КАТО СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ; ПРЕДСТАВЛЯВА СТОМАНОБЕТОННА КОЛОНАДА С ПЛОСЪК ПОКРИВ И ИЗГРАДЕНА НАД КОЛОНАДАТА ДВУЕТАЖНА МОНОЛИТНА СГРАДА. НЕГОДНО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. В ИЗТОЧНА ЧАСТ МОНТИРАНИ ДВА ВЪНШНИ ЕЛЕВАТОРНИ ПЪТИЩА; 9. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА БИТОВА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 42,00 КВ.М., СЪСТОЯЩА СЕ ОТ КОРИДОР, СЪБЛЕКАЛНЯ, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, БАНЯ, ПО СКИЦА ОПИСАН ПОД № 3. СЪСТОИ СЕ ОТ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СТАЯ ЗА ОТДИХ, ЛАБОРАТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЕ – КАНТАР И СТАЯ ЗА ПОЧИВКА; 10.ПОЛУМАСИВЕН НАВЕС ИЗГРАДЕН ОТ ИЗТОК, СЕВЕР И ЗАПАД С ТУХЛЕНИ СТЕНИ,ДЪРВЕН ПОКРИВ ПОКРИТ С ЦИГЛИ, БЕЗ ИНСТАЛАЦИИ С ПЛОЩ ПО СКИЦА 84 КВ.М. С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ; ПОЛУРАЗРУШЕН; 11. КАРАУЛНО ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 12.50 КВ.М. ИЗМАЗАНО С ДЪРВЕНА ДОГРАМА, ПОКРИТО С ЦИГЛИ, ОПИСАНО ПО СКИЦА ПОД № 12 КАТО СГРАДА ПОРТИЕРНА С ПЛОЩ 10 КВ.М.; 12. СГРАДА ТРАФОПОСТ С ПЛ. 14.75 КВ.М., С ПЛОЩ ПО СКИЦА 19 КВ.М., ОПИСАН ПО СКИЦА ПОД № 11; СЛУЖЕЩА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАНСФОРМАТОР С ЦЕЛ РЕДУКЦИЯ НА ВИСОКОВОЛТОВО ЕЛ. НАПРЕЖЕНИЕ 10 kW ЗА ПРОМИШЛЕНА МОЩНОСТ 380V, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЕДНОЕТАЖНА МОНОЛИТНА СГРАДА; ВЕДНО С ВСИЧКИ ПОДОБРЕНИЯ И ПРИРАЩЕНИЯ В ИМОТА, А СЪГЛАСНО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТРИ ПРЕДСТАВЛЯВА: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260, НАХОДЯЩ СЕ В ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, МЕСТНОСТ „ЧАИР“, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИД ТЕРИТОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ ОТ 22653 КВ.М., ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ: 72549.43.400, 72549.43.259, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ ВЪРХУ ИМОТА СГРАДИ: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.1 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 50 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.2 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 73 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.3 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 42 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.4 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1177 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.5 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1211 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.6 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1532 КВ.М., СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.7 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, БРОЙ ЕТАЖИ: 7, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 350 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.8 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 286 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.9 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1305 КВ.М.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.10 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 84 КВ.М. И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 72549.43.260.11 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ОБЛАСТ ШУМЕН, ОБЩИНА КАОЛИНОВО, СЕЛО ТОДОР ИКОНОМОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО, НА ЕДИН ЕТАЖ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 19 КВ.М..

ЧСИ

Име: Ана Рашева Рашева
Служебен номер: 930
Телефон: 054 800 017
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://rasheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ана Рашева Рашева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262