Магазин

Начална цена: 46080.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., Кранево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 10:00
Публикувана на: 08.11.2019 09:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН №7, находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. В, ет. 1, община Балчик, област Добрич,  представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 39459.503.131.1.100 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно, точка, едно, точка, едно, нула, нула/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г./15.09.2003г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ съгласно документ за собственост 60.05 кв.м. /шестдесет цяло и пет стотни квадратни метра/,  а съгласно скица 60.00 кв.м. /шестдесет цяло квадратни метра/, състоящ се от търговска площ, битовка и тоалетна, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 39459.503.131 /три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, едно/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се според ценообразуване на 0,7809 % /нула цяло седем хиляди осемстотин и девет десетохилядни процента/ или на 6,82 кв.м. /шест цяло осемдесет и две стотни квадратни метра/, както и с 32,60 /тридесет и две цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 39459.503.131, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 39459.503.131.1.99, 39459.503.131.1.101, 39459.503.131.1.86, 39459.503.131.1.87 под обекта: няма, над обекта: 39459.503.131.1.52, 39459.503.131.1.51,  39459.503.131.1.12. Описание: Обектът се намира в пететажна секция „В“ на пететажна жилищна сграда, находяща се в с. Кранево, ул. „Вит“. Разположен е в североизточния край на селото на 150 м. от морския бряг. Обектът се намира на първи етаж, с подход от към басейн. Магазинът се състои от търговска площ, битовка и санитарно помещение. Търговската зала е с под теракот, стени-гипскартон с латекс, таван-окачев. Битовката е с под-теракот, стении таван-гипскартон с латекс. Санитарното помещение е с под-теракот, стени фаянс, монтирано е санитарно оборудване. Търговската зала на юг е с витрина от PVC стъклопакет, снабден с ел. и ВиК инсталации. В момента на огледа е в експлоатация-ползва се за фитнес зала, стопанисва се много добре. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Балчик под №65, том I, дв. вх. рег. №810/02.03.2007 г., обезпечаваща вземане в размер на 3089782 евро; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Балчик под №183, том I, дв. вх. рег. №1734/20.07.2016 г., обезпечаваща вземането на взискателя по настоящото изпълнително дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279