Къща

Начална цена: 183600.00 лв. Покажи в EUR

115 кв.м., САМОКОВ
ул. Житна Чаршия № 31

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 09:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска, на адрес: ул. ''Житна Чаршия'' № 31, представляващ имот с идентификатор № 65231.906.9 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка девет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със Заповед РД -18-3/27.01.2005 г. на Изп. Директор на АГКК; с площ по кадастрална карта в размер на 832 /осемстотин тридесет и два/ кв. м; с предназначение — урбанизирана територия; начин на трайно ползване — ниско застрояване (до 10 метра); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 923, квартал: 58; при граници и съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори 65231.906.28 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка двадесет и осем/, 65231.906.19 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка деветнадесет/, 65231.906.30 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка тридесет/, 65231.906.6 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка точка шест/, 65231.906.7 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка точка седем/, 65231.906.8 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка точка осем/, 65231.906.10 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка точка десет/, съгласно акт за собственост имот стар идентификатор № 932 /деветстотин двадесет и три/ в квртал 58/петдесет осми/ по ЗРП на града, ведно със застроените върху поземления имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ по акт за собственост от 115 /сто и петнадесет/ кв. метра, представляваща имот с идентификатор № 65231.906.9.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка девет точка едно/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със Заповед РД -18-3/27.01.2005 г. на Изп. Директор на АГКК; с площ по кадастрална карта в размер на 116 /сто и шестнадесет/ кв. м; брой етажи: 3 /три/, с предназначение — жилищна сграда- еднофамилна; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма и МАСИВНА ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА — ГАРАЖ, със застроена площ по акт за собственост от 30/ тридесет/ кв. метра, представляваща имот с идентификатор № 65231.906.9.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и шест точка девет точка две/, по кадастрална карта и кадастрални регистри, особрени със Заповед РД -18-3/27.01.2005 г. на Изп. Директор на АГКК; с площ по кадастрална карта в размер на 68 /шестдесет и осем/ кв. м; брой етажи: 1 /един/, с предназначение — хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273