Къща

Начална цена: 129105.00 лв. Покажи в EUR

194 кв.м., САМОКОВ
гр. Самоков, ул. Леон Крудов № 56

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 10:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на сградата: гр. Самоков, ул. "Леон Крудов" № 56 (петдесет и шест), която сграда е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 65231.903.208, със застроена площ на сградата от 194 (сто деветдесет и четири) кв.м. по скица, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна на два етажа, изградена на основание Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя № 36/20.03.1989 г. на ОбНС - гр. Самоков и Строително разрешение № 175/12.04.1990 г., като съгласно строителното разрешение сградата е със застроена площ от 143 (сто четиридесет и три) кв.м., в поземлен имот с идентификатор 65231.903.208 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка девестотин и три точка двеста и осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: гр. Самоков, местност "Герена", с площ на имота от 755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план: 1106 (хиляда сто и шест), при съседни поземлени имоти: 65231.903.212, 65231.903.209, 65231.915.26, 65231.915.229, 65231.903.329 и 65231.903.269, ведно с правото на строеж върху поземления имот, върху който сградата е построена.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273