Парцел

Начална цена: 22464.00 лв. Покажи в EUR

840 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 10:00
Публикувана на: 08.11.2019 10:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Поземлен имот- дворно място, находящ се в гр. Балчик, ул.“Дебър“, с площ от 840 кв.м./осемстотин и четиридесет квадратни метра/ кв.м., урегулиранов УПИ III- 228 /трети- двеста двадесет и осми/, в кв. 51 / петдесет и първи/, по плана на гр. Балчик, обл. Добрич, а по скица от 843 кв.м. /осемстотин четиридесет и три квадратни метра/, представляващо имот с идентификатор 02508.80.75 /нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, нула, точка, седем, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик, одобрена със заповед 300-5-5/04.02.2004г на Изпълнителния директор на АК, изменена със заповед КД-14-08-2119/11.08.2005г на Началника на СК- Добрич, при граници и съседи на имота със следните идентификатори: 02508.80.210, 02508.80.76, 02508.80.74, 02508.80.48 и 02508.80.21. Описание: Имотът се намира в северозападния край на гр. Балчик. В района са построени жилищни и стопански сгради, които се стопанисват целогодишно.Прекрасен изглед към морето. Дворното място не се стопанисва. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик акт № 63, том І, дв.вх.рег.№388/06.03.2017г.; Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик акт №2949 том І, дв.вх.рег.№2933/15.07.2013г.; Възбрана, вписана в СВ гр. Балчик акт №816, том І, дв.вх.рег.№810/16.03.2012г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279