Земеделска земя

Начална цена: 5792.00 лв. Покажи в EUR

5400 кв.м., Крумово
местността КАЙРАКА

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 12:30
Публикувана на: 08.11.2019 11:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 40018.28.25 /четиридесет хиляди и осемнадесет точка двадесет и осем точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, одобрени със заповед №РД-18-899/13.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 5400 кв.м. /пет хиляди и четиристотин кв.м./, в местността „КАЙРАКА”, с трайно предназначение на територията: Земеделска и с начин на трайно ползване: Нива, с категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/ и с номер по предходен план: 028025 /двадесет и осем хиляди и двадесет и пет/, при съседи-поземлени имоти с идентификатори: 40018.27.36, 40018.28.13, 40018.28.24, 40018.28.23 и 40018.28.22.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Бузлуджа №17, ет.3, офис 11-12
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298