Земеделска земя

Начална цена: 3352.00 лв. Покажи в EUR

3124 кв.м., Крумово
местността БАЛАЛИЙ

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 13:00
Публикувана на: 08.11.2019 11:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 40018.72.20 /четиридесет хиляди и осемнадесет точка седемдесет и две точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крумово, одобрени със заповед №РД-18-899/13.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 3124 кв.м. /три хиляди и сто и двадесет и четири кв.м./, в местността „БАЛАЛИЙ”, с трайно предназначение на територията: Земеделска и с начин на трайно ползване: Нива, с категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/ и с номер по предходен план: 072020 /седемдесет и две хиляди и двадесет/, при съседи – поземлени имоти с идентификатори: 40018.72.19, 40018.72.21, 40018.72.9 и 40018.46.40.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Бузлуджа №17, ет.3, офис 11-12
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280