Земеделска земя

Начална цена: 2280.00 лв. Покажи в EUR

2499 кв.м., Генерал Инзово
местността КОРИЙСКИ БОЗАЛЪК

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 12:30
Публикувана на: 08.11.2019 11:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. /една от две идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 32740.27.295 /тридесет и две хиляди и седемстотин и четиридесет точка двадесет и седем точка двеста и деветдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Инзово, одобрени със заповед №РД-18-291/01.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 4998 кв.м. /четири хиляди и деветстотин и деветдесет и осем кв.м./, в местността „КОРИЙСКИ БОЗАЛЪК”, с трайно предназначение на територията: Земеделска и с начин на трайно ползване: Нива, с категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/ и с номер по предходен план: 027295 /двадесет и седем хиляди и двеста и деветдесет и пет/, при съседи – поземлени имоти с идентификатори: 32740.28.906, 32740.27.296, 32740.27.160 и 40018.27.294.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Бузлуджа №17, ет.3, офис 11-12
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280