Земеделска земя

Начална цена: 3032.00 лв. Покажи в EUR

3331 кв.м., Генерал Инзово
местността ХАИР БОСТАН

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 13:00
Публикувана на: 08.11.2019 12:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. /една от две идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 32740.8.302 /тридесет и две хиляди и седемстотин и четиридесет точка осем точка триста и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Инзово, одобрени със заповед №РД-18-291/01.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 6662 кв.м. /шест хиляди и шестстотин и шестдесет и два кв.м./, в местността „ХАИР БОСТАН”, с трайно предназначение на територията: Земеделска и с начин на трайно ползване: Нива, с категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/ и с номер по предходен план: 008302 /осем хиляди и триста и две/, при съседи-поземлени имоти с идентификатори: 32740.8.52, 32740.8.66, 32740.8.303, 32740.8.613 и 32740.8.229.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Бузлуджа №17, ет.3, офис 11-12
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280