Земеделски имот

Начална цена: 113180.54 лв. Покажи в EUR

2873 кв.м., Цалапица
с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, местност „Строевско брестче“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 13:00
Публикувана на: 08.11.2019 12:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЖИВОТОВЪДНА ФЕРМА с площ от 2,873 дка (два дка осемстотин седемдесет и три кв.м.), шеста категория, местност „Строевско брестче“, съставляваща по плана на землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска, имот №235011 ( двеста тридесет и пет хиляди и единадесет), при граници и съседи: имоти №№ 235012- нива на Живка Петрова Пенева, 235010 -нива на Атанас Николов Джонгов, 002047-напоителен канал на Община Родопи и 001131- напоителен канал на Община Родопи., ведно с построените в имота сгради : „ферма за кози“ със застроена площ от 756 /седемстотин петдесет и шест/ кв.м. , въведена в експлоатация с Удостоверение № 180/17.12.2010г. , пристройка към съществуваща сграда „ферма за кози“ за „преприятие за преработка на мляко“ със разгърната застроена площ от 266,34/ двеста шестесет и шест цяло и тридесет и четири кв.м. , съгласно разрешение за строеж от 22,06,2012г, както и всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279