Бензиностанция

Начална цена: 215660.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Граматиково

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Делян Илиянов Николов
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 13:30
Публикувана на: 08.11.2019 15:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с.Граматиково, общ.Малко Търново, обл.Бургас, местност „Боже име”, с площ от 3 000 кв.м., ведно с БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с.Граматиково, общ.Малко Търново, обл.Бургас, местност „Боже име”, целият с площ от 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, съставляващ имот № 001305 /нула, нула, хиляда триста и пет/, начин ан трайно ползване: бензиностанция, при граници и съседи: имот № 001300 - пасище, мера-земя по чл.19, имот № 001171 - път II кл. - на държавата, имот № 001307 - пасище, мера-земя по чл.19, имот № 001171 - път II кл. - на държавата, ведно с построените в имота МАСИВНА СГРАДА - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, с площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/; БИТОВА СГРАДА, с площ от 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/ и КОЗИРКА, с площ от 398 кв.м. /триста деветдесет и осем квадратни метра/, като съвкупност от земя, сгради, вертикална планировка, инженерна инфраструктура, машини и съоръжения и ДМА, съгласно протокол за опис на имущество от 07.12.2017 г. Бензиностанцията е действаща с три бензинови колонки марка „Адост”, от които едната е повредена и се използва за резервни части. Бензиностанцията разполага с 5 броя подземни резервоари с вместимост 2 000 литра /32 куб. метра/, от които двата резервоара - работят, а другите три - не са в експлоатация 2/ ДВИЖИМИ ВЕЩИ 1. Бензиноколонка „Адост” - 3 бр. 2. Подземен резервоар - 32 куб.м. 3. Резервоар за течно гориво - 5 куб.м. за отработено масло към канал за смяна на масла 4. система ЕКАПФ - за директна връзка с НАП 5. Въздушен компресор 6. Дизелов генератор - 30 kW 7. Офис обзавеждане /бюра - 2 бр., столове - 2 бр./ 8. Компютърна конфигурация - 2 бр. - гледане с камера НАП, монитор - 2 бр. DEU и ACER - 7 инча, принтер Samsung 9. Система за видеонаблюдение - 4 камери 10. Климатик Daikin - 2 бр. 11. Монитор със стойка Sony 12. Стелажи - 4 бр. и 3 бр. на колела 13. Сенник /тента/ 14. Сървър 15. Принтер Dell - 1 бр. 16. Бойлер Теси 17. Ел.табло за ел.захранване на бензиностанция ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА като съвкупност от земя, сгради, вертикална планировка, инженерна инфраструктура, машини и съоръжения и ДМА е в размер на 215 660.00 лв. /двеста и петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева/ Подробно описание на движимото и недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан

ЧСИ

Име: Делян Илиянов Николов
Служебен номер: 804
Телефон: 056-825202;
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Славянска No71, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://www.deliannikolov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Делян Илиянов Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3803
  • Продажба на МПС: 238
  • Продажба на имущество: 280