Земеделска земя

Начална цена: 1627.20 лв. Покажи в EUR

6945 кв.м., Блъсковци

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Ивелина Борисова Цанкова
Срок: от 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 11.12.2019 08:30
Публикувана на: 08.11.2019 16:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 ид.ч. /една четвърта/ от следния недвижим имот, находящ се обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Блъсковци, а именно: Нива от 6.945 дка /шест дка и деветстотин четиридесет и пет кв.м./, 4 категория /четвърта/, местността "ЛЕХИТЕ", съставляваща имот № 077501 / седемдесет и седем хиляди петстоин и едно/ по картата на землището, при граници: имот № 000793 - Полски път на Община Елена, имот № 077500 - Нива на общ. Елена - неид. собств., имот № 000810 - Населено място на мах. Търкашени, имот № 000409 - Др. селищна тер. на км. с. Блъсковци - ЗИР имот № 077503 - Нива на Надежда Петрова Стоянова, имот № 077504 - Нива на Стоян Йорданов Тодоров. За този недвижим имот кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед РД-18-787/28.11.2017 г., който недвижим имот представлява Поземлен имот с идентификатор 04460.77.501. Началната цена, от която ще започне наддването на публичната продан, е в размер на 1 627.20 лв. /хиляда шестстотин двадесет и седем лева и двадесет стотинки/.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Цанкова
Служебен номер: 896
Телефон: 0 899 677 - 540
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски №27, вх. В, ет.0, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Цанкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279