Едностаен апартамент

Начална цена: 70740.00 лв. Покажи в EUR

41 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мариян Николов Петков
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:00
Публикувана на: 08.11.2019 17:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРАМЕНТ №6 (шест), с идентификатор:68134.1201.73.1.6, находящ се в град София, СО, Район "Илинден", в жилищната сграда - блок №378 /триста седемдесет и осем/, вход "А", на трети етаж, състоящ се от стая, кухня и обслужващи помещения със застроена площ от 41,20 (четиридесет и едно цяло и двадесет стотни) квадратни метра, при съседи: изток - тревна площ, запад - улица, север апартамент №5, собственост на Петър Димитров Петров, юг - апартамент №7, собственост на Веска Александрова Миевска, отгоре - апартамент №10 и отдолу апартамент №2, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №6(шест), с полезна площ от 3,79 (три цяло и седемдесет и девет стотни) квадратни метра, при съседи: изток - коридор, запад - улица, север - мазе №5, юг - мазе №7, заедно с приспадащите се 2,114 % (две цяло сто и четиринадесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата от вход "А" и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо държавна земя подробно описан в молба за вписване на законна ипотека № 64/31.07.2008г, том 5, вх. рег. №52052 По кадастрална карта САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1201.73.1.6 Гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. / 16.09.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР Адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, бл. 378, вх. А, ет. 3, ап. 6 Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1201.73 Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент Брой нива на обекта: 1 Посочена в документа площ: няма данни Прилежащи части: ... Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.1201.73.1.7, 68134.1201.73.1.5 Под обекта: 68134.1201.73.1.2 Над обекта: 68134.1201.73.1.10

ЧСИ

Име: Мариян Николов Петков
Служебен номер: 851
Телефон: 02 – 9873804; 0895 770 288
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Неофит Рилски № 43
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.marlex-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Мариян Николов Петков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3635
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262