Производствен имот

Начална цена: 487152.00 лв. Покажи в EUR

23247 кв.м., Равно поле
общ. Елин Пелин, с. Равно поле, местност КАРАМАШНИЦА

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 16.12.2019 09:00
Публикувана на: 11.11.2019 09:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който съгласно скица № K06230/07.06.2018 г. на Общинска служба по земеделие — гр. Елин Пелин съставлява ИМОТ № 171030 /едно седем едно нула три нула/, находящ се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, общ. Елин Пелин, с площ 23,247 дка; начин на трайно ползване: др. пром. терен; категория на земята при неполивни условия: осма; имотът се намира в местността „КАРАМАШНИЦА“, при граници и съседи: № 000930 — Полски път на Община Елин Пелин; № 171035 — Жил. територия на Николай Василев Стоянов; № 171043 — Улица на „СИА“ ЕАД; № 171046 — Жил. територия на „СИА“ ЕАД; № 000325 - Полски път на община Елин Пелин; № 000050 - Полски път на община Елин Пелин, имотът е образуван от имот № 171023; който имот, съгласно нотариален акт за собственост, съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 23 427 (двадесет и три хиляди и четиристотин двадесет и седем) квадратни метра, находящ се в землището на село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област, местността "Карамашница", съставляващ имот планоснимачен № 171030 /едно седем едно нула три нула/, отреден за студиен комплекс за ТВ и филмово производство, при граници и съседи: на запад - път, на север - ПИ 22, на изток — ПИ 171031 за жилищно застрояване и път, на юг - път, съгласно Скица № 146/18.02.2013 г., презаверена на 10.12.2013 г., издадена от Община Елин Пелин, Софийска област.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3141
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 287