Тристаен апартамент

Начална цена: 80400.00 лв. Покажи в EUR

114 кв.м., ХАРМАНЛИ
ул.Сакар планина № 21-Б

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 12:00
Публикувана на: 12.11.2019 09:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.18.274.1.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осемнадесет точка двеста седемдесет и четири точка едно точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасковосъс Заповед РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр.Харманли, п.к. 6450, ул.Сакар планина № 21- Б /двадесет и едно буква „Б“/, етаж 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.18.274 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осемнадесет точка двеста седемдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на имота: 114.00 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/, ведно с прилежащите части: 2/3 /две трети/ идеална част от общите части на сградата, правото на строеж и складовоте помещения, ниво: 1 /едно/, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 77181.18.274.1.1, над обекта: няма, стар идентификатор: няма; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.18.274.1.4 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осемнадесет точка двеста седемдесет и четири точка едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Харманли, община Харманли, област Хасковосъс Заповед РД-18-9/23.03.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр.Харманли, п.к. 6450, ул.Сакар планина № 21- Б /двадесет и едно буква „Б“/, етаж 0 /нула/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.18.274 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осемнадесет точка двеста седемдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на имота: 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, ведно с прилежащите части: 2/3 /две трети/ идеална част от общите части на сградатаправото на строеж върху мястото, ниво: 1 /едно/, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77181.18.274.1.3, под обекта: няма, над обекта: 77181.18.274.1.1, стар идентификатор: няма

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3080
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 280