Многостаен апартамент

Начална цена: 58160.00 лв. Покажи в EUR

116 кв.м., СЛИВЕН
КВ. СИНИ КАМЪНИ БЛ. 36, ВХ. Д, ЕТ. 1, АП. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 12.11.2019 11:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.524.101.1.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка сто и едно точка едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.524.101 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка сто и едно/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ бл. № 36, вх. „Д“, ет.1, ап.1, целият с площ 116.12 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, състоящ се от четири стаи, кухня, баня, тоалетна и две антрета, обособени като самостоятелен жилищен обект, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.12, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.13, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.14, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.15, самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.10 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.11, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.2, ведно с прилежащите към жилището: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с площ 13.65кв.м. /тринадесет цяло шестдесет и пет стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – външен зид, север – разделителен зид, юг – мазе № 2 и коридор; СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с площ 12.03кв.м. /дванадесет цяло и три стотни квадратни метра/, при граници: външен зид, гараж, разделителен зид, складово помещение № 2 /две/ и коридор; ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с площ 7.32кв.м. /седем цяло тридесет две стотни квадратни метра/, при граници: изток – стълбище, запад – външен зид, север – таванско помещение и юг – разделителен зид и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/, с площ 15.43кв.м. /петнадесет цяло четиридесет и три стотни квадратни метра/, при граници: изток – тераса, запад – коридор и таванско помещение, север – външен зид и юг – таванско помещение, заедно с 30.29 % /тридесет цяло двадесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.524.101 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка сто и едно/.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3139
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 327