Гараж

Начална цена: 5120.00 лв. Покажи в EUR

19 кв.м., СЛИВЕН
кв. Сини камъни бл. 36, вх. Д, ет. 0, обект 10

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 12.11.2019 11:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.524.101.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка сто и едно точка едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.524.101 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка сто и едно/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Сини камъни“ бл. № 36, вх. „Д“, ет.0, ап.10, целият с площ 18.70 кв.м. /осемнадесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.11 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.15, под обекта: няма; над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.524.101.1.1, заедно с 3.48 % /три цяло четиридесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.524.101 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и четири точка сто и едно/.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278