Къща

Начална цена: 19000.00 лв. Покажи в EUR

1992 кв.м., Твърдица
ул. Райко Даскалов № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 13.11.2019 13:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.501.57 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 2/26.02.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 1992 кв.м. /хиляда деветстотин деветдесет и два квадратни метра/, находящ се в гр. Твърдица, Общ. Твърдица, Обл. Сливен, ул. „Райко Даскалов“ № 2, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план 57, квартал: 9, ведно с построените в имота: 1. СГРАДА с идентификатор № 72165.501.57.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем точка едно/, със застроена площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, 2. СГРАДА с идентификатор № 72165.501.57.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем точка две/, със застроена площ 97.00 кв.м. /деветдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, 3. СГРАДА с идентификатор № 72165.501.57.3 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем точка три/, със застроена площ 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, 4. СГРАДА с идентификатор № 72165.501.57.4 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем точка четири/, със застроена площ 29.00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, 5. СГРАДА с идентификатор № 72165.501.57.5 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем точка пет/, със застроена площ 29.00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж и 6. СГРАДА с идентификатор № 72165.501.57.6 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и едно точка петдесет и седем точка шест/, със застроена площ 18.00 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Селскостопанска сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.501.744, поземлен имот с идентификатор № 72165.501.51, поземлен имот с идентификатор № 72165.501.52, поземлен имот с идентификатор № 72165.501.56, поземлен имот с идентификатор № 72165.501.727.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278