Парцел

Начална цена: 5200.00 лв. Покажи в EUR

2400 кв.м., СЛИВЕН
местност Сливенски кър

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 13.11.2019 14:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.834.80 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин тридесет и четири точка осемдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение: КД-14-20- 222/03.06.2009г. на началника на СГКК – Сливен, целият с площ 2 400 кв.м. /две хиляди и четиристотин квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „СЛИВЕНСКИ КЪР“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, стар идентификатор: 67338.834.12; номер по предходен план: 67338.834.12, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.834.81, поземлен имот с идентификатор № 67338.834.68, поземлен имот с идентификатор № 67338.834.78 и поземлен имот с идентификатор № 67338.834.4.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3248
  • Продажба на МПС: 225
  • Продажба на имущество: 282