Офис

Начална цена: 27168.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. "Златица" № 3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 11:00
Публикувана на: 13.11.2019 15:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ НАХОДЯЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХІ- 520 /двадесети първи за имот петстотин и двадесет/, с площ от 400/четиристотин/ кв. м. в кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, с административен адрес гр. София, район „Подуяне“, ул. „Златица“ № 3, при граници на УПИ: улица „Златица“, УПИ ХХ- 517 /двадесети за имот петстотин и седемнадесет/, УПИ ХVІІ- 518 /седемнадесети за имот петстотин и осемнадесет/, УПИ ХVІ- 519 /шестнадесети за имот петстотин и деветнадесет/ и УПИ ХХІІ- 521 /двадесет и втори за имот петстотин двадесет и едно/, а именно: ОФИС № 2 (две), находящ се на партер на кота +0.00 (нула) метра със застроена площ от 22.40 (двадесет и две цяло и четиридесет стотни) кв. метра, състоящ се от антре, едно работно помещение и баня с тоалетна, при граници: двор, стълбищна клетка, гараж П 1 (индекс „П “ едно) и рампа, заедно с 2.27 % (две цяло и двадесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, с обща брутна площ 27.30 /двадесет и седем цяло и тридесет стотни/ кв. м и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.Забележка: Обявената цена е с включен ДДС.Към настоящия момент за сградата няма издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Петър Атанасов, тел. 0879 08 51 65,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278