Офис

Начална цена: 23712.00 лв. Покажи в EUR

33 кв.м., ХАСКОВО
ул. Драгоман №14, ет. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 10:10
Публикувана на: 13.11.2019 15:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.722.88.1.23 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка осемдесет и осем точка едно точка двадесет и три/, по кадастралната карта на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрен със заповед РД -18 - 63/ 05.10.2006г., последно изменение със заповед: няма, адрес на имота: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Драгоман” № 14 /четиринадесет/, етаж 4 /четири/, разположена в сграда с идентификатор 77195.722.88.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка осемдесет и осем точка едно/, в поземлен имот с идентификатор 7195.722.88 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин двадесет и две точка осемдесет и осем/, предназначение: За здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1/ едно/, ниво: 1 /едно/, с площ: 33.00кв.м. /тридесет и три квадратни метра/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху мястото; при граници и съседи: на същия етаж: 77195.722.88.1.22, 77195.722.88.1.251, под обекта: 77195.722.88.1.59, над обекта: 77195.722.88.1.28. При извършване на описа се установи, че имота представлява офис с коридор от 2 кв.м. под теракота и стая с под ламинат , стени – боя, дограма – ПВЦ;

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3038
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 315