Вила

Начална цена: 64000.00 лв. Покажи в EUR

655 кв.м., СЛИВЕН
местност Дюлева река

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 13.11.2019 16:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.416.143 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в гр. Сливен м. „Дюлева река”, с площ 655,00 /шестстотин петдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: УРБАНИЗИРАНА, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 67338.416.144, 67338.416.42, 67338.416.131, със стар идентификатор № 2882015, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.416.143.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто четиридесет и три точка едно/, със застроена площ 56 /петдесет и шест/ кв. м., на два етажа, масивна, друг вид сграда за обитаване, СГРАДА с идентификатор № 67338.416.143.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто четиридесет и три точка две/, със застроена площ 19 /деветнадесет/ кв.м., на един етаж, масивна, хангар, депо, гараж, СГРАДА с идентификатор № 67338.416.143.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто четиридесет и три точка три/, със застроена площ 17 /седемнадесет/ кв.м., на един етаж, паянтова, хангар, депо, гараж, СГРАДА № 67338.416.143.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и шестнадесет точка сто четиридесет и три точка четири/, със застроена площ 6 /шест/ кв.м., на един етаж, масивна, селскостопанска сграда.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278