Производствен имот

Начална цена: 293433.00 лв. Покажи в EUR

1107 кв.м., РУСЕ
394-2018- м-ст Слатина

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 10.01.2020 10:00
Публикувана на: 14.11.2019 12:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула/, съгласно одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АК, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, местност СЛАТИНА, с площ по скица от 10 990 кв.м. /десет хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/, а по нотариален акт с площ от 10 993 кв.м. /десет хиляди деветстотоин деветдесет и три квадратни метра/ трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар идентификатор: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/, номер по предходен план 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/, ведно с построените в имота СГРАДИ: 1. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.1 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка едно/, със застроена площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.2 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка две/, със застроена площ 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.3 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка три/, със застроена площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда; 4. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.4 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка четири/, със застроена площ 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/, а съгласно скица с площ от 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда. Съседи на имота: 63427.98.14; 63427.78.30; 63427.98.15; 63427.98.20; 63427.98.51; 63427.98.37; 63427.98.21; 63427.98.49. ЦЕНА: 293 433.00 лв. Учредена Договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД, първа, втора, трета, четвърта и пета по ред,вписана Възбрана в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД,, и в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ по партида на ЕТ КРАСИМИР АТАНАСОВ – РОЯЛ. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3040
  • Продажба на МПС: 217
  • Продажба на имущество: 315