Парцел

Начална цена: 33216.00 лв. Покажи в EUR

405 кв.м., РУСЕ
642-2019- ул. Ропотамо 16

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 10.01.2020 10:00
Публикувана на: 14.11.2019 13:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.2318 /шест три четири две седем точка четири точка две три едно осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Ропотамо № 16 /шестнадесет/, с посочена в кадастрална карта площ 405 кв.м. /четиристотин и пет квадратни метра/, а по нотариален акт с площ 395 кв.м. /триста деветдесет и пет квадратни метра/ ; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 1028 /едно нула две осем/, квартал 620 /шестстотин и двадесет/, парцел: III /римско три/ - за търговия. Съседи на поземления имот: 63427.4.2319, 63427.4.2317, 63427.4.2587, 63427.4.2580.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 33 216.00 лв. вписана Законна ипотека и Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписани Възбрана в полза на ЕОС ФАЙНЪНС ГЕРМАНИЯ, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ и КУИППД - СОФИЯ , както и искова молба в полза на КУИППД - СОФИЯ Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3211
  • Продажба на МПС: 222
  • Продажба на имущество: 321