Производствен имот

Начална цена: 17600.00 лв. Покажи в EUR

4281 кв.м., НОВА ЗАГОРА
кв. Изток

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 12:00
Публикувана на: 14.11.2019 13:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51809.510.4911 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със заповед РД-18-56/31.08.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Нова Загора, кв. „Изток”, целият с площ 4 281 кв.м. /четири хиляди двеста осемдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: няма, ведно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4911.1 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и единадесет точка едно/, със застроена площ 421 кв.м. /четиристотин двадесет и един квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 2. СГРАДА с идентификатор № 51809.510.4911.2 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и десет точка четири хиляди деветстотин и единадесет точка две/, със застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 51809.510.5489, поземлен имот с идентификатор № 51809.43.52, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4909, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4914, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4910, поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4913 и поземлен имот с идентификатор № 51809.510.4908.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278