Земеделска земя

Начална цена: 760.00 лв. Покажи в EUR

1664 кв.м., Ковачите
местност Ямките

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 16:00
Публикувана на: 14.11.2019 15:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 /една трета/ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 37530.64.19 /тридесет и седем хиляди петстотин и тридесет точка шестдесет и четири точка деветнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрени със заповед РД-18-17/29.03.2006г. на изпълнителния директор на АК, с площ 4 992 кв.м. /четири хиляди деветстотин деветдесет и два квадратни метра/, находящ се в местността „Ямките”, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 064019, при граници: поземлен имот № 37530.64.46, поземлен имот № 37530.64.25, поземлен имот № 37530.64.24, поземлен имот №37530.64.20, поземлен имот № 37530.63.274, поземлен имот № 37530.64.18.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3115
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 324