Магазин

Начална цена: 104548.80 лв. Покажи в EUR

171 кв.м., МОНТАНА
ул. Любен Каравелов № 1А

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 09:00
Публикувана на: 14.11.2019 15:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 48489.7.27.2.6, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: гр. Монтана, ул. Любен Каравелов № 1А, ет. 0, Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.7.27, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 171.40 кв.м., Прилежащи части: …, Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 48489.7.27.2.1, 48489.7.27.2.2, а по доказателствен материал: РЕСТОРАНТ, находящ се в гр. Монтана, ул. Любен Каравелов № 1А с площ от 171.40 кв.м., състоящ се от търговска зала, входно фоайе – гардероб, санитарен възел, битова стая за персонала със санитарен възел, мокър бюфет, топла кухня, умивалня – кухня, умивалня – зала, помещение за отпадъци, келнерски офис, подготовка зеленчуци, склад за зеленчуци, хладилници за месо и вентилаторно помещение, като ресторанта заема целия сутеренен етаж на административна-търговска сграда на пет нива построена в УПИ Х, пл. № 738 кв. 121 по регулационния план на гр. Монтана, целия с площ от 392 кв.м. при граници: ул. Любен Каравелов, УПИ ІХ – 739а, УПИ ХІ – 738а и улица Стефан Караджа, заедно с приспадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3040
  • Продажба на МПС: 217
  • Продажба на имущество: 315