Парцел

Начална цена: 85000.00 лв. Покажи в EUR

679 кв.м., Бистрица
село Бистрица, в.з."Бункера", местност "Под църквата"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 11:00
Публикувана на: 14.11.2019 16:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в София, район „Панчарево”, село Бистрица, в.з. „Бункера”, местността „Под църквата”, с площ 679 /шестстотин седемдесет и девет/ кв.м., съставляващо имот планоснимачен номер 1142 (хиляда сто четиридесет и втори), за който имот е отреден урегулиран поземлен имот XIX-1142 /деветнадесети за имот планоснимачен номер хиляда сто четиридесет и две/, с площ 710 (седемстотин и десет) кв.м., попадащ в квартал 3 /три/, по плана на град София, местност в.з.”Бункера”, при съседи: УПИ ХVа-26,135, УПИ XV-135, УПИ III-25, имот пл.№25 и улица, като в имота са построени следните обекти: самостоятелен обект с идентификатор 04234.6907.1142.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с.Бистрица, общ.Столична, ул.” 8”, разположен в поземлен имот с идентификатор 04234.6907.1142, със застроена площ 43 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: хангар, депо, гараж; самостоятелен обект с идентификатор 04234.6907.1142.2 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с.Бистрица, общ.Столична, ул.” 8”, разположен в поземлен имот с идентификатор 04234.6907.1142, със застроена площ 38 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: хангар, депо, гараж; самостоятелен обект с идентификатор 04234.6907.1142.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с.Бистрица, общ.Столична, ул.” 8”, разположен в поземлен имот с идентификатор 04234.6907.1142, със застроена площ 32 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: хангар, депо, гараж. /Забележка: за описаните самостоятелни обекти не са установени документ за собственост, разрешение за строеж или акт за въвеждане в експлоатация./
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Полена Главинкова, тел. 0894 746 405,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3076
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 281