Гараж

Начална цена: 2592.00 лв. Покажи в EUR

17 кв.м., Батак
ул. "Лиляна Димитрова" № 11, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 11:00
Публикувана на: 15.11.2019 13:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02837.502.359.1.3 (две хиляди осемст тридесет и седем, точка, петстотин и две, точка, триста петдесет и девет, точка, едно, точка, три), гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, по кадастраклната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: 18-9617-01.12.2016 г./01.12.2016 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПАЗАРДЖИК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, ул. Лиляна Димитрова № 11, ет. 0, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.502.359, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 17,40 кв.м. (седемнадесет цяло и четиридесет кв.м.), пролежащи части: ...., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.502.359.1.4, под обекта: няма, над обекта: 02837.502.359.1.1, стар идентификатор: няма.

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3248
  • Продажба на МПС: 225
  • Продажба на имущество: 282