Гараж

Начална цена: 2740.00 лв. Покажи в EUR

18 кв.м., СВИЛЕНГРАД
ул."Цанко Церковски" № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 11:30
Публикувана на: 15.11.2019 16:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентифкатор № 65677.701.899.3.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, три, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед № 18-2658-18.04.2017/18.04.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ХАСКОВО; с адрес на имота: гр. Свиленград - п.к. 6500, ул. Ц. ЦЕРКОВСКИ № 13 (тринадесет), ет. 0 (нула). Самостоятелният обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор № 65677.701.899 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет), с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ от 18,00 кв.м. (осемнадесет квадратни метра); прилежащи части: две съседни складови помещения (югоизточно и южно), котелно помещение (южно, долепено до втория склад), съответните ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3139
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 327