Магазин

Начална цена: 32400.00 лв. Покажи в EUR

29 кв.м., СОФИЯ
ул. "Медет" № 4

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Неделчо Любомиров Митев
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 09:00
Публикувана на: 15.11.2019 16:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 10 /десет/, изграден в груб строеж, находящ се в гр. София, СО, район "Красно село", ул. "Медет" № 4 /четири/, на първи етаж в комплексна жилищна сграда /на четири и на шест етажа/с подземни гаражи, магазини и апартаментни жилища в два входа, един мезонет и ателиета, която сграда е построена в УПИ III-78 /трети отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и осем/, от квартал 305 "Г" /триста и пет, буква "Г"/ по плана на град София, местността бул. "Цар Борис III" /трети/, целият имот с площ от 1161 /хиляда сто шестдесет и един/ кв. м, при съседи по доказателствен нотариален акт: междублокови пространства и имоти планоснимачни номера: 79 /седемдесет и девет/, 69 /шестдесет и девет/, 70 /седемдесет/, 71 /седемдесет и едно/, 72 /седемдесет и две/ и 77 /седемдесет и седем/, а при съседи по скица, упомената в доказателствен нотариален акт: улица, УПИ I /първи/ отреден за ОЖС и УПИ II - 79 /втори отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и девет/, със застроена площ на магазин № 10 /десет/ от 29.08 /двадесет и девет цяло и осем стотни/ кв. м, състоящ се от: търговско помещение, склад, преддверие, тоалетна и санитарен възел, при съседи: от запад - магазин № 2 /две/, от север магазин № 9 /девет/, от изтк - двор, от юг - магазин № 11 /единадесет/, заедно с 0,755 % /нула цяло седемстотин петдесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,35 /три цяло и тридесет и пет стотни/ кв. м и заедно с 0,755 % /нула цяло седемстотин петдесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Неделчо Любомиров Митев
Служебен номер: 841
Телефон: 0700 20 841
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. "Витоша" №17
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.mitev.bg/
Виж всички активни обяви за имоти на Неделчо Любомиров Митев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3139
  • Продажба на МПС: 218
  • Продажба на имущество: 327