Къща

Начална цена: 139600.00 лв. Покажи в EUR

107 кв.м., Банско
ул. „Славянка” №8

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 10:00
Публикувана на: 19.11.2019 11:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.632 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Славянка” 8, площ на поземления имот 483 кв. м. (четиристотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 632, квартал 116, парцел XIV (четиринадесети), съседи на имота: 02676.501.4561, 02676.501.631, 02676.501.630, 02676.501.629, 02676.501.651, 02676.501.650 и 02676.501.633 , Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.632.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Славянка” 8, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.632, площ на поземления имот 483 кв. м. (четиристотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар номер: 632, квартал 116, парцел XIV (четиринадесети), съседи на имота: 02676.501.4561, 02676.501.631, 02676.501.630, 02676.501.629, 02676.501.651, 02676.501.650 и 02676.501.633, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 107.00 кв. м. /сто и седем квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални общи части от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.632.1.2 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.632.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Славянка” 8, ет.2, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.632, площ на поземления имот 483 кв. м. (четиристотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар номер: 632, квартал 116, парцел XIV (четиринадесети), съседи на имота: 02676.501.4561, 02676.501.631, 02676.501.630, 02676.501.629, 02676.501.651, 02676.501.650 и 02676.501.633, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 107.00 кв. м. /сто и седем квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални общи части от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 02676.501.632.1.1, над обекта: няма Жилищната сграда е построена през 1978 г. Имотът се намира в западната част на гр. Банско в непосредствена близост до хотел „Бъндерица”. Целият имот е ограден с масивна ограда от редена каменна зидария с височина 1.80 м. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288