Земеделска земя

Начална цена: 9131.20 лв. Покажи в EUR

4407 кв.м., Нови Искър
с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Георги Съйков Дичев
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 20.11.2019 08:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 21662.4840.16, находящ се в с. Доброславци, община Столична, обл. София /столица/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18- 7/13.01.2012г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ; площ: 4407 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята : 4. Предходен идентификатор няма; Номер по предходен план: 105016; Съседи: 21662.4840.9; 21662.4840.29; 21662.4840.15; 21662.4840.31.

ЧСИ

Име: Георги Съйков Дичев
Служебен номер: 781
Телефон: 02 - 9894418; 02 986 44 18
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Странджа №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.georgidichev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Съйков Дичев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3080
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 280