Земеделска земя

Начална цена: 2016.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Въглен
село Въглен, м-ст Гробищата

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 15:15
Публикувана на: 29.11.2019 15:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА с площ от 3,000 дка (три декара), осма категория в местност „Гробищата“, съставляваща имот №023004 /двадесет и три хиляди и четири/ по плана за земеразделяне на землището на село Въглен, община Аксаково, област Варна, при граници и съседи: имот №000125, имот №023049, имот №023006 и имот №023014, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/14.10.2008 на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12406.23.4 (едно две четири нула шест точка две три точка четири) с адрес на имота село Въглен, община Аксаково, област Варна местност ГРОБИЩАТА с площ от 3000 кв.м. (три хиляди) Трайно предназначение на територията Земеделска Начин на трайно ползване Нива. Категория на земята при неполивни условия 8 (осма). Съседи: 12406.23.49, 12406.23.125, 12406.23.14, 12406.23.6.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2598
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239