Други

Начална цена: 43200.00 лв. Покажи в EUR

600 кв.м., Хвостяне
м. „Аджи дере"

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 02.12.2019 до 02.01.2020
Обявяване на: 03.01.2020 10:30
Публикувана на: 29.11.2019 17:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) I (първи) по плана на стопанския двор на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, същия имот съставляващ имот № 069026 (шестдесет и девет хиляди двадесет и шести), находящ се в местността „Аджи дере", в землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 2096 (две хиляди деветдесет и шест) квадратни метра, при граници (съседи): имот № 069040 - ливада на Община Гърмен, имот № 069033 - стопански двор на „ЕКОЛЕНД" ООД, имот № 069030 - ливада на наследници на Назим Мехмедов Мухтаров, имот № 069041 - стопански двор на Държавен поземлен фонд - МЗГ, имот № 000104 - полски път на Община Гърмен, ведно с построените в същия имот СТОПАНСКА СГРАДА СЕНОВАЛ и СТОПАНСКА СГРАДА ГАТЕР, двете сгради функционално свързани и оформящи ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩ ЦЕХ, с обща застроена площ от 600 (шестстотин) квадратни метра. Върху имота има новоизградена постройка, за която няма строителни книжа. УПИ I по плана на стопанския двор на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, находящ се в местността „Аджи дере", с площ за имота от 2096 квадратни метра, ведно с построените в същия имот СТОПАНСКА СГРАДА СЕНОВАЛ и СТОПАНСКА СГРАДА ГАТЕР, двете сгради функционално свързани и оформящи ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩ ЦЕХ, с обща застроена площ от 600 квадратни метра.СТОПАНСКАТА СГРАДА - ГАТЕР е със стоманобетонова носеща конструкция, тухлени преградни стени и дървена покривна конструкция покрита с етернитови плоскости, а СТОПАНСКА СГРАДА СЕНОВАЛ е с дървена носеща конструкция, тухлени преградни стени и дървена покривна конструкция покрита с етернитови плоскости, и двете сгради, функционално свързани с обща застроена площ от 600 кв.м. В сградата - гатер е обособена само една работна зала, а в сградата – сеновал са обособени работна зала, две стаи, кухня. В гатера подовата настилка е армирана циментова замазка, а стените частично са с мазилка. В сеновала пода е на дюшеме и циментова замазка, а стените са на тухла в работната зала и мазилка в стаите.Отвън сградата е с мазилка. Строителството е извършено през 1975 г. УПИ I по плана на стопанския двор на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, находящ се в местността „Аджи дере", с площ за имота от 2096 представлява общото дворно място, което е оградено от 2 страни с масивна ограда. Изпълнени са около 150 м2 разбита бетонови настилки в двора. Имотът е разположен в източната част на с. Хвостяне, в района на бивщия стопански двор. Екологичната обстановка е нормална. Приблизителни координати: 41°32'36.5"N 23°51'15.2"E41.543471, 23.854207 ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Гоце Делчев, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288