Етаж от къща

Начална цена: 56000.00 лв. Покажи в EUR

163 кв.м., ПЕТРИЧ
ул. Бабуна 39

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 07.01.2020 11:00
Публикувана на: 01.12.2019 19:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, със ЗП от 162.75 кв. м., състоящ се от кухненски бокс, дневна три спални, две бани с тоалетна, две антрета и балкони, находящи се на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, изграден на кота + 8.40, съгласно инвестиционен проект одобрен на 30.08.1995 г. от Главния архитект на Община Петрич от четириетажна жилищна сграда, съдържаща партер – магазини, построени на кота +0.00, първи жилищен етаж построен на кота +2.80, втори жилищен етаж построен на кота +5.60, трети жилищен етаж построен на кота +8.40, като котите са от североизточната фасада, съгласно одобрен архитектурен проект от 30.11.1994г. и коригиран на 30.08.1995г. на Главния архитект на Община Петрич, която жилищна сграда е построена в поземлен имот планоснимачен 723, в кв. 24 по плана на гр.Петрич, одобрен със Заповед 102/13.02.1990г. на Кмета на община Петрич, с площ на поземления имот от 515 кв.м., при граници на имота по скица: поземлен имот 725, УПИ 6-722, улица „Бабуна”, всички в квартал 24 по плана на гр.Петрич, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, който по кадастрална карта представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.723.1.3, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр.Петрич, ул. „Бабуна” №39, ет.3, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.723, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.723.1.2, над обекта: 56126.601.723.1.4. ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ е изграден на кота + 8,40 със застроена площ от 162.75 кв.м, находящ се в сградата построена в ПИ 723, кв. 24 - ул. “Бабуна” № 39, гр. Петрич, както и съответните ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стоманобетонни плочи и колони и тухлени стени. Покривът е дървен, скатен, покрит с керемиди. Отвън сградата е с варо – циментова мазилка. Стърбищната клетка е с теракот и мрамор по стъпала до втори етаж, а до трети етаж е на стоманобетонова плоча и на варова мазилка по стени. Построена е през 2000 г. Апартаментът се състои от кухненски бокс, трапезария с дневна, три спални, три тераси, две бани с тоалетни, мокро помещение и антре. Състоанието на обекта се характеризира със следното: пода е на стоманобетонова плоча, а стените и таваните на варова мазилка. Санитарните възли са с ВиК инсталация, но също са само с мазилка. Дограмата е дървена – двукатна, частично поставена. Имотът се намира в на ъгъла на ул. „Струма” и ул. „Бабуна” в гр. Петрич, в близост до автогарата, училище и др. Пътят до и край обекта е асфалтиран. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288