Двустаен апартамент

Начална цена: 45400.00 лв. Покажи в EUR

63 кв.м., Банско
местност „Герачни улици“, к-с „Уайт пийкс”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 06.01.2020 09:30
Публикувана на: 02.12.2019 09:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан са следните недвижими имоти: 1. АПАРТАМЕНТ „А-11“ /“А“-единадесет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.1.11, находящ се на кота +5,60м. /плюс пет цяло и шестдесет метра/,на трети етаж в жилищна сграда, секция „А“ със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, целия със застроена площ от 62,88 кв.м. /шестдесет и две цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: стълбище, коридор, апартамент №А12, от две страни двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.1.12, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.1.6, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.1.16, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата. В жилището е правен ремонт. Състоянието на жилището е добро, стените в дневната са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; баня и тоалетна – стените са покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс; стените в стаята са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; подът в кухненския бокс е покрит с теракотни плочи, стените са покрити с латекс, таван – латекс. Пода на терасата е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с декоративна мазилка, монтиран е парапет. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и ВиК инсталации. 2. АПАРТАМЕНТ „Б-12“ /“Б“- дванадесет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.2.12 находящ се на кота +5,60м. /плюс пет цяло и шестдесет метра/, на четвърти етаж в секция „Б“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 , която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 68,26кв.м. /шестдесет и осем цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: коридор, апартамент № Б11, стълбище и двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.2.11, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.2.9, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.2.15, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата. В жилището е правен ремонт. Състоянието на жилището е добро, стените в дневната са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; баня и тоалетна – стените са покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс; стените в стаята са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; подът в кухненския бокс е покрит с теракотни плочи, стените са покрити с латекс, таван – латекс. Пода на терасата е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с декоративна мазилка, монтиран е парапет. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и ВиК инсталации. 3. АПАРТАМЕНТ „Д-5“ /“Д“-пет/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.5.5 разположен на кота +2,80м. /плюс две цяло и осемдесет стотни метра/, на първи етаж в секция „Д“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№ 000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 72,90 кв.м. /седемдесет и две цяло деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост: стълбище, коридор, апартамент №Д6 и двор, , а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обект с идентификатор 02676.147.51.5.6, под обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.1, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.9, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата. В жилището е правен ремонт. Състоянието на жилището е добро, стените в дневната са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; баня и тоалетна – стените са покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс; стените в стаята са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; подът в кухненския бокс е покрит с теракотни плочи, стените са покрити с латекс, таван – латекс. Пода на терасата е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с декоративна мазилка, монтиран е парапет. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и ВиК инсталации. 4. АПАРТАМЕНТ „Д“-7 /“Д“-седем/ с кадастрален идентификатор 02676.147.51.5.7 разположен на кота +2,80м. /плюс две цяло и осемдесет стотни метра/,на първи етаж в секция „Д“, със административен адрес: гр. Банско ул. „Явор“ № 34 –, която сграда съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-20 от 06.03.2007г., издадено от ДНСК – Благоевград представлява „Жилищни сгради –секции А,Б-с подземен паркинг, В-със снек бар, аптека за готови лекарствени форми, Г, Д и отделен закрит плувен басейн“, изградена в Поземлен имот № 147051 /сто четиридесет и седем хиляди и петдесет и едно/ по картата на землището на гр. Банско, местност „Герачни улици“ с площ от 3,075дка / три декара и седемдесет и пет квадратни метра/, при съседи /граници/ поземлен имот – полски път кад.№000604 на община Банско поземлен имот – нива кад. №147006 на Георги Костадинов Чакъров; поземлен имот-населено място, кад. №000900-гр. Банско; поземлен имот-нива кад. №147010 на наследници на Георги Костадинов Бистрин, поземлен имот-нива, кад. №147069 на наследниците на Георги Иванов Сирлещов, със кадастрален идентификатор на поземления имот 02676.147.51, със съседи по кадастрална карта поземлени имоти с идентификатори: 02676.146.1604, 02676.147.69, 02676.147.59, 02676.147.10, 02676.147.6, 02676.144.133, със застроена площ от 53,57 кв.м. /петдсет и три цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи по акт за собственост:, апартамент № Д 6, коридор, апартамент №Д8 и двор, а по кадастрална карта със съседи: на същия етаж обекти с идентификатори 02676.147.51.5.6 и 02676.147.51.5.8, под обекта: обекти с идентификатори 02676.147.51.5.3 и 02676.147.51.5.4, над обекта: обект с идентификатор 02676.147.51.5.11, заедно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота върху който е построена сградата. В жилището е правен ремонт. Състоянието на жилището е добро, стените в дневната са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; баня и тоалетна – стените са покрити със санитарен фаянс, под – теракотни плочи, таван – латекс; стените в стаята са покрити с латекс, под – ламиниран паркет, таван – латекс; подът в кухненския бокс е покрит с теракотни плочи, стените са покрити с латекс, таван – латекс. Пода на терасата е покрит с гранитогресни плочи, стените са покрити с декоративна мазилка, монтиран е парапет. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е демонтирана. В имота са изградени Ел. и ВиК инсталации. Иимотите се намират в комплекс „УАЙТ ПИЙКС”, гр. Банско. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288