Двустаен апартамент

Начална цена: 17328.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., РАЗГРАД
ж.к.Орел 7, вх.Ж, ет.8, ап.22

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 10.01.2020 13:30
Публикувана на: 02.12.2019 15:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.121.2.157 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и едно, точка, две, точка, сто петдесет и седем/, находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел № 7 /седем/, бл.7 /седем/, вх.Ж, ет.8 /осем/, ап.22 /двадесет и две/, в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.504.121 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто двадесет и едно/ с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи за обекта: на същия етаж: 61710.504.121.2.183, 61710.504.121.2.158; под обекта: 61710.504.121.2.154; над обекта: няма, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, а съгласно нотариален акт: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ № 22 /двадесет и две/ на осмия етаж, вход Ж, в жилищен блок № 7 /седем/ на жилищен комплекс Орел, построен в град Разград, община Разград, област Разград, състоящо се от една спалня, столова с кухненски бокс и сервизни помещения, с площ от 75.37 кв.м. /седемдесет и пет цяло тридесет и седем стотни квадратни метра/, при граници и съседи: от ляво - крайна стена, от дясно - жилище № 23 /двадесет и три/, от долу - жилище № 19 /деветнадесет/, от горе - покрив, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 /деветнадесет/, при граници и съседи: от ляво - избено помещение на жилище № 11 /единадесет/, от дясно - избено помещение на жилище № 8 /осем, от горе - първи жилищен етаж, от пред - коридор, както и 4.06% /четири цяло и шест стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288