Магазин

Начална цена: 68886.00 лв. Покажи в EUR

212 кв.м., СМОЛЯН
ул. Стою Шишков 5, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 07.12.2019 до 07.01.2020
Обявяване на: 08.01.2020 10:00
Публикувана на: 03.12.2019 11:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 2 (две) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.924.249.4.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастраклните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. "Стою Шишков" № 5, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ от 212.07 кв.м. (двеста и дванадесет цяло и седем стотни квадратни метра), находящ се в жилищна сграда - блок "ДАП" с идентификатор 67653.924.249.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири), построена в гр. Смолян, квартал Устово, при съседи: на същия етаж - няма посочен обект, отдолу - няма посочен обект и отгоре - обекти с идентификатори 67653.924.249.4.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, четири), 67653.924.249.4.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, три) и 67653.924.249.4.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, две) ВЕДНО с прилежащото към магазина складово помещение със застроена площ от 40.60 кв.м. (четиридесет цяло и шестдесет стотни квадратми метра), находящо се на ниво мазета, при съседи: отгоре - магазин, отстрани - външни зидове, ВЕДНО с 4.74 % (четири цяло и седемседет и четири стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 67653.924.249 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288