Производствен имот

Начална цена: 2383686.00 лв. Покажи в EUR

13266 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район ”Сердика”, ул. Пробуда 12

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 10.01.2020 11:00
Публикувана на: 03.12.2019 11:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ парцел II /втори/, находящ се в град София, улица „Пробуда" № 12 /дванадесет/, местност НПЗ „Военна рампа-изток-1 /първа /част, квартал 1 /едно/, обособена част от бивш „Домостроителен комбинат- София", предоставен за стопанисване и управление на „Софийски имоти" ЕАД, с площ 10 895,50 /десет хиляди осемстотин деветдесети пет цяло и петдесет стотни/ кв. м., при граници: изток- улица „Пробуда", запад- УПИ XIII от квартал 1, север- УПИ XIV от квартал 1 и от квартал 1 „Б", юг- УПИ I от квартал 1, заедно с построените в него сгради: 1 при главен вход, представляващо едноетажна масивна сграда с площ 56 /петдесет и шест/ квадратни метра, 2.ЧЕТИРИЕТАЖНЛ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РЗП 1304 /хиляда триста и четири/ кв. м. ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с РЗП 704 /седемстотин и четири/ кв. м., 4. БЮФЕТ И ТРАФОПОСТ, 362 /триста шестдесет и два/ кв. м,. 5. 10 /десет/ броя масивни гаражни клетки
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Йордан Петров, тел. 089 33 54 204,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288