Производствен имот

Начална цена: 1119276.00 лв. Покажи в EUR

7993 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район ”Сердика”, ул. Пробуда 12

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 10.01.2020 11:00
Публикувана на: 03.12.2019 12:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, район ”Сердика”, ул. Пробуда 12 (дванадесет), съставляващ съгласно приложена скица- УПИ XIII (тринадесети) от квартал 1 (едно) по плана на гр. София,, местността НПЗ „Военна рампа”- изток, целият с площ от 6 750 (шест хиляди седемстотин и петдесет) квадратни метра съгласно скица, а съгласно акт за държавна частна собственост N 01330 от 09.12.1998г. на Министерство на финансите на Република България с площ от 3 818 (три хиляди осемстотин и осемнадесет) квадратни метра, при съседи по скица: улица, УПИ XIV (четиринадесети)- за складове и производство, УПИ II (втори)- за адм. И складова база; заедно с построените в имота сгради, а именно: а) два броя складове, със застроена площ от 193,30 (сто деветдесет и три цяло и тридесет стотни) квадратни метра; б) кабинети по монтаж и практика, със застроена площ 216,80 (двеста и шестнадесет цяло и осемдесет) квадратни метра; в) административна сграда и кабинети, със застроена площ от 513 (петстотин и тринадесет) квадратни метра; г) учебни кабинети и канцеларии, със застроена площ от 180 (сто и осемдесет) квадратни метра; д) столова, със застроена площ от 140 (сто и четиридесет) квадратни метра
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Йордан Петров, тел. 089 33 54 204,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288