Вила

Начална цена: 100560.00 лв. Покажи в EUR

55 кв.м., Рогачево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 14.01.2020 10:00
Публикувана на: 03.12.2019 12:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда с идентификатор 62788.501.254.5 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 62788.501.254 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири/, със застроена площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 3 /три/, предназначение: жилищан сграда – еднофамилна, ведно със съответните идеални части от Поземлен имот имот с идентификатор 62788.501.254 /шест, две, седем, осем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, две, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със заповед КД-14-08-1916/21.12.2006 г. на Началника на СГКК – Добрич, с адрес: с. Рогачево, община Балчик, ул. „Синчец“, с площ от 1117 /хиляда сто и седемнадесет/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: квартал 2, парцел VI-163, при съседи: 62788.501.520, 62788.501.526, 62788.501.522, 62788.501.4. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - Балчик, акт №253, том 1, дв.вх.рег.№2347/13.09.2017 г. по изпълнително дело №20187370401177.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288