Земеделски имот

Начална цена: 28801.20 лв. Покажи в EUR

67486 кв.м., Севар

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 31.01.2020 13:30
Публикувана на: 03.12.2019 14:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65886.870.63 / шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест, точка, осемстотин и седемдесет, точка, шестдесет и три / по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-428/19.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 67486 кв.м. / шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска и начин на трайно ползване: Широколистна гора, Вид на гората: Нискостеблени, попадащ в отдел/подотдел 130/3, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000044, при съседи на поземления имот: 65886.870.225, 65886.870.148, 65886.870.93, 65886.870.62, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. С начална цена: 28,801.20 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2853
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 201