Земеделски имот

Начална цена: 39819.60 лв. Покажи в EUR

85968 кв.м., Севар

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 31.01.2020 13:30
Публикувана на: 03.12.2019 14:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

4/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65886.386.269 / шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест, точка, триста осемдесет и шест, точка, двеста шестдесет и девет / по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-428/19.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 85968 кв.м. / осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска и начин на трайно ползване: Широколистна гора, от които: 1/попадащи в отдел/подотдел: 130/в, с площ 7032 кв.м. и с вид на гората: Нискостъблени, 2/ попадащи в отдел/подотдел: 130/5, с площ 78936 кв.м. и с вид на гората: Нискостъблени, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000269, при съседи на поземления имот: 65886.386.270, 65886.386.268, 65886.408.1, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. С начална цена: 39,819.60 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2546
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 250